Anetaret e ACN

Kompania / Konsulenti Fushat e Konsulences
Albanian Business Partner
Easypay Albania Konsulence Financiare, IT dhe Inxhinjeri
Brunilda Licaj & Klodiana Çollaku Manaxhim Strategjik, Marketing dhe zhvillim biznesi, Hoteleri dhe Turizem
FLAG
Qendra për Promovimin e Konkurrueshmërisë Manaxhim Strategjik
TMC- TRAINING MANAGEMENT CONSULTING
Dynamics Partners Burime Njerezore, Manaxhim Strategjik
Ledi Leka Burime Njerezore
DM Consulting Services IT dhe Inxhinjeri, Fusha te tjera konsulence
Kilica Studio Marketing dhe zhvillim biznesi
AB Consulting Manaxhim, Manaxhim Strategjik, Konsulence ligjore, Konsulence Financiare
AZ Consulting Standartet e Cilesise
UHY Elite Ltd.
Communication Progress Ltd IT dhe Inxhinjeri
TBI Consulting
RDA Tirana Manaxhim Strategjik
PRIMUS Marketing dhe zhvillim biznesi
Facilization shpk
Albanian Association of Marketing Marketing dhe zhvillim biznesi
ANNI (KOCI) KALLFA Inxhinjeri Mjedisore
EQSC - European Quality & Safety Control
CORPORATE GOVERNANCE INSTITUTE Marketing dhe zhvillim biznesi
Consulting & Management Albania Fusha te tjera konsulence