Anetaret e ACN

Kompania / Konsulenti Fushat e Konsulences
Qendra për Promovimin e Konkurrueshmërisë Manaxhim Strategjik
EQSC - European Quality & Safety Control
Kilica Studio Marketing dhe zhvillim biznesi
Albanian Association of Marketing Marketing dhe zhvillim biznesi
UHY Elite Ltd.
Facilization shpk
Dynamics Partners Burime Njerezore, Manaxhim Strategjik
AZ Consulting Standartet e Cilesise
CORPORATE GOVERNANCE INSTITUTE Marketing dhe zhvillim biznesi
PRIMUS Marketing dhe zhvillim biznesi
Albanian Business Partner
TMC- TRAINING MANAGEMENT CONSULTING
AB Consulting Manaxhim, Manaxhim Strategjik, Konsulence ligjore, Konsulence Financiare
RDA Tirana Manaxhim Strategjik
Communication Progress Ltd IT dhe Inxhinjeri
Ledi Leka Burime Njerezore
DM Consulting Services IT dhe Inxhinjeri, Fusha te tjera konsulence
Brunilda Licaj & Klodiana Çollaku Manaxhim Strategjik, Marketing dhe zhvillim biznesi, Hoteleri dhe Turizem
Consulting & Management Albania Fusha te tjera konsulence
TBI Consulting
ANNI (KOCI) KALLFA Inxhinjeri Mjedisore
FLAG
Easypay Albania Konsulence Financiare, IT dhe Inxhinjeri