Enkeleida SKENDULI

Fusha e Konsulences: 

 Personale:

               Emri:                                    Enkeleida SKENDULI

               Adresa:                                 Rr. Mihal grameno, Tiranë

               Datelindja                            5 Gusht 1970    Pogradec

               Tel:                                       0684831990

               E-mail                                   kelatedi@yahoo.com

Arsimi:

Janar 06 –  Prill 08                  Master në Universitetin Bujqësor                               Tiranë

-          Fakulteti Bujqësisë

-          Prodhimi Shtazor

Tetor ’97 – Korrik ’03 Universiteti i Tiranës                                                   Tiranë

-          Fakulteti i Shkencave të Natyrës

-          Dega Biologji - Kimi

Tetor ’90 – Korrik ’95 Universiteti Politeknik                                                Tiranë

-          Fakulteti Inxhinieri Mekanike

-          Dega Metalurgji

Shtator ’84- Qersh. ’88           Shkolla e Mesme Teknologjike                                   -Tiranë

                                                                        - Specialiteti Silikat

Puna:    

Shkurt ’09 – vazhdim             Universiteti Politeknik                                                -Tiranë

-Pjesë e stafit akademik (pedagoge e jashtme) pranë             Departamentit të Prodhim  - Menaxhimit për lëndët

                                                                        Fonderi, Shkenca e teknologjia e materialeve

Qeramike, Shkenca e Teknologjia e materialeve

qeramike tradicionale                                                 

Aktualsht                                Universiteti i Tiranes                                                   -Tiranë

                                                            - Pjesë e stafit ndihmës mësimor

                                                            - Fakulteti Shkencave të  Natyrës

-Dep.Kimise,   (Laborante).                                       

Pjesëmarrje në projekte

 

2004 – 2005           -Projekt si pjesë e Programit Kombëtar për kërkim e zhvillim “sistemet e teknologjitë e informacionit”

                                                            financuar nga MASH

2005 – 2006                            -Projekt  “Një vlerësim për përdorimin e TIK (Teknologjitë e Informimit dhe të Komunikimit) në mjediset studentore te vendit dhe në familjet Shqiptare” financuar nga Soros.

Korrik 2009          -Shkolla verore mbështetur nga DAD, organizuar nga Universiteti i Tiranës dhe Universiteti Politeknik mbi Shkencën dhe Teknologjinë e materialeve

Udhëheqje Diplome me temë:

- "Karakterizimi i argjilave – Argjila e Alarupit, Pogradec".

 

Recense diplome me teme:

- "Skemateknologjike e prodhimit të tullave në ‘EDIL CENTRO’, llogaritja e konsumit të lëndës djegëse në produktin e gatshëm (kuq)"

- "Aspekte të vecanta të profileve të aluminit dhe të galvanizimit të tyre"

- Skema teknologjike e prodhimit të tjegullave në Tegola “EDILCENTRO”. Efloreshenca, masat për luftimin e saj.

- "Lidhjet e aluminit në fonderi"

- "Llojet e inerteve që përdoren në vendin tonë dhe perspektiva e futjes në përdorim e inerteve me origjinë magmatike"

- "Procesi i formimit me polimer të djegshëm"

- "Veshjet sipërfaqësore tek qeramikat tradicionale"

- "Lidhjet e Bakrit në fonderi"

- "Presimi i materialeve qeramike – procesi dhe makinat e presimit"

 Gjuhë të huaja:                     -Italisht sh. mire, Anglisht  (mbrojtur 02 / 2007)

 Kompiuter:                            Windows, Ms Office,(Typing, ëord, Excel, Outlook, LAN).