Shkurt 2014: Artikull në Monitor "Në kërkim të konsulentit të duhur"

"Në kërkim të konsulentit të duhur"  http://www.monitor.al/ne-kerkim-te-konsulentit-te-duhur/është artikulli i radhës në Revistën Monitor për pasqyrimin e aktivitetit të radhës së ACN. Shkurt, 2014.