Partneriteti Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve

ACN dhe Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri (PRODAPS & IASME) zhvilluan ne daten 25 Shtator 2017 ne Hotel Tirana nje Tryeze te rrumbullaket informuese me anetaret dhe te ftuar te ACN lidhur me Projektin e ri “Programin per Mbeshtetjes e Biznesit” i cili suporton finaciarisht SME-te per sherbimet e Konsulences qe ato aplikojne. Programi financon deri ne 50% te Kostove te nje Projekti Konsulence me vlere maksimale prej 4000 Euro per nje Projekt. SME-te jane te inkurajuara te aplikojne me Konsulentin deri ne 3 Projekte Konsulence brenda nje viti kalendarik.

Anetaret e ACN, znj. Doko, z.Luli, znj.Licaj, z.Demeti bene pyetje dhe diskutime lidhur me Porgramin per te cilat u dhane sqarimet e duhura nga Z.Kino Buxheli, Drejtori i Programit, sidhe nga ekipi i tij. Ai vleresoi vecanerisht rolin mbeshtetes te ACN per Programin dhe „qytetarine“ qe ajo tashme ka fituar ne tregun e konsulences si pike reference.  Bordi i ACN permes diskutimeve te Z.Memo, Z.Mezini, Znj.Farka, Z.Xhihani, Z.Rembeci, Z.Guri, Znj.Kondi pervec te tjerave shprehu gadishmerine e ACN per te mbeshtur Programin ne menyre qe akreditimi i Konsulenteve anetare te ACN-se, prane PMU-se se Programti, te jete me i shpejte dhe efektiv.

Per detaje te metejshme lidhur me kriteret dhe procesin e Aplikimit shikoni faqen zyrtare t Programit http://www.prodaps.al/programi-per-mbeshtetjen-e-biznesit/ sidhe mund te shkarkoni prezantimin me poshte te referuar gjate eventit nga Z. Buxheli.

Presentation Round Table - Tirane 25 Shtator 2017