Anetaret e ACN

Kompania / Konsulenti Fushat e Konsulences
CORPORATE GOVERNANCE INSTITUTE Marketing dhe zhvillim biznesi
Consulting & Management Albania Fusha te tjera konsulence
AB Consulting Manaxhim, Manaxhim Strategjik, Konsulence ligjore, Konsulence Financiare
Qendra për Promovimin e Konkurrueshmërisë Manaxhim Strategjik
AZ Consulting Standartet e Cilesise
RDA Tirana Manaxhim Strategjik
Kilica Studio Marketing dhe zhvillim biznesi
Facilization shpk
Communication Progress Ltd IT dhe Inxhinjeri
AIMS International Albania
EQSC - European Quality & Safety Control
TBI Consulting
DM Consulting Services IT dhe Inxhinjeri, Fusha te tjera konsulence
Brunilda Licaj & Klodiana Çollaku Manaxhim Strategjik, Marketing dhe zhvillim biznesi, Hoteleri dhe Turizem
Albanian Association of Marketing Marketing dhe zhvillim biznesi
Albanian Business Partner
Dynamics Partners
PRIMUS Marketing dhe zhvillim biznesi
UHY Elite Ltd.
Easypay Albania Konsulence Financiare, IT dhe Inxhinjeri
TMC- TRAINING MANAGEMENT CONSULTING