Anetaret e ACN

Kompania / Konsulenti Fushat e Konsulences
RDA Tirana Manaxhim Strategjik
TMC- TRAINING MANAGEMENT CONSULTING
UHY Elite Ltd.
Kilica Studio Marketing dhe zhvillim biznesi
AZ Consulting Standartet e Cilesise
Consulting & Management Albania Fusha te tjera konsulence
Albanian Association of Marketing Marketing dhe zhvillim biznesi
Dynamics Partners Burime Njerezore, Manaxhim Strategjik
EQSC - European Quality & Safety Control
Albanian Business Partner
TBI Consulting
DM Consulting Services IT dhe Inxhinjeri, Fusha te tjera konsulence
Qendra për Promovimin e Konkurrueshmërisë Manaxhim Strategjik
Easypay Albania Konsulence Financiare, IT dhe Inxhinjeri
CORPORATE GOVERNANCE INSTITUTE Marketing dhe zhvillim biznesi
Ledi Leka Burime Njerezore
Communication Progress Ltd IT dhe Inxhinjeri
Facilization shpk
ANNI (KOCI) KALLFA Inxhinjeri Mjedisore
AB Consulting Manaxhim, Manaxhim Strategjik, Konsulence ligjore, Konsulence Financiare
Brunilda Licaj & Klodiana Çollaku Manaxhim Strategjik, Marketing dhe zhvillim biznesi, Hoteleri dhe Turizem
PRIMUS Marketing dhe zhvillim biznesi
FLAG