Anetaret e ACN

Kompania / Konsulenti Fushat e Konsulences
Dynamics Partners Burime Njerezore, Manaxhim Strategjik
Consulting & Management Albania Fusha te tjera konsulence
ANNI (KOCI) KALLFA Inxhinjeri Mjedisore
TBI Consulting
Communication Progress Ltd IT dhe Inxhinjeri
DM Consulting Services IT dhe Inxhinjeri, Fusha te tjera konsulence
FLAG
AZ Consulting Standartet e Cilesise
Albanian Association of Marketing Marketing dhe zhvillim biznesi
Albanian Business Partner
Qendra për Promovimin e Konkurrueshmërisë Manaxhim Strategjik
EQSC - European Quality & Safety Control
UHY Elite Ltd.
RDA Tirana Manaxhim Strategjik
Brunilda Licaj & Klodiana Çollaku Manaxhim Strategjik, Marketing dhe zhvillim biznesi, Hoteleri dhe Turizem
AB Consulting Manaxhim, Manaxhim Strategjik, Konsulence ligjore, Konsulence Financiare
PRIMUS Marketing dhe zhvillim biznesi
Easypay Albania Konsulence Financiare, IT dhe Inxhinjeri
TMC- TRAINING MANAGEMENT CONSULTING
Facilization shpk
CORPORATE GOVERNANCE INSTITUTE Marketing dhe zhvillim biznesi
Ledi Leka Burime Njerezore
Kilica Studio Marketing dhe zhvillim biznesi