Anëtarët e ACN

CORPORATE GOVERNANCE INSTITUTE Marketing dhe zhvillim biznesi
Easypay Albania Konsulencë Financiare, Audit & Taksa, IT dhe Inxhinjeri
RDA Berat Agrobiznes, Menaxhim & Menaxhim Strategjik, Burime Njerezore, Marketing dhe zhvillim biznesi
Lauresha Grezda Agrobiznes, Menaxhim & Menaxhim Strategjik, Konsulencë Financiare, Audit & Taksa, Inxhinjeri Mjedisore, Marketing dhe zhvillim biznesi, Hoteleri dhe Turizem
Dynamics Partners Burime Njerezore
PRIMUS Marketing dhe zhvillim biznesi
AIMS International Albania Burime Njerezore
DM Consulting Services Menaxhim & Menaxhim Strategjik, Burime Njerezore, IT dhe Inxhinjeri, Marketing dhe zhvillim biznesi
TMC - Training Management Consulting Menaxhim & Menaxhim Strategjik, Inxhinjeri Mjedisore, Standartet e Cilesise, Fusha te tjera konsulence
Communication Progress Ltd IT dhe Inxhinjeri
RDA Tirana Menaxhim & Menaxhim Strategjik, Konsulencë Financiare, Audit & Taksa
Kilica Studio Marketing dhe zhvillim biznesi
AZ Consulting Standartet e Cilesise
Albanian Business Partner IT dhe Inxhinjeri
Consulting & Management Albania Fusha te tjera konsulence
EQSC - European Quality & Safety Control Inxhinjeri Mjedisore, Standartet e Cilesise
Qendra për Promovimin e Konkurrueshmërisë Menaxhim & Menaxhim Strategjik
TBI Consulting Konsulence ligjore, Standartet e Cilesise
Albanian Association of Marketing Marketing dhe zhvillim biznesi
Facilization shpk Konsulencë Financiare, Audit & Taksa, IT dhe Inxhinjeri
RDA Vlorë Agrobiznes, Menaxhim & Menaxhim Strategjik, Burime Njerezore, Marketing dhe zhvillim biznesi
Brunilda Licaj & Klodiana Çollaku Menaxhim & Menaxhim Strategjik, Marketing dhe zhvillim biznesi, Hoteleri dhe Turizem
UHY Elite sh.p.k Auditing, Accounting & Tax Consulting
AB Consulting Menaxhim & Menaxhim Strategjik, Konsulence ligjore, Konsulencë Financiare, Audit & Taksa