Kronikë ACN: Konsulenca, pak e preferuar - edhe pse ka kompani vendase preferohen të huajat

Kronika mbi tregun e konsulencës në Shqipëri dhe Sfidat me të cilat ai përballet. Rrjeti i Konsulentëve Shqiptarë (ACN) me mbështetjen e BAS Projektit të BERZH, ofron praktikat e para profesionale dhe të konsoliduara të Konsulencës Profesionale. https://www.dropbox.com/s/vy9jdyskco1i8b2/KRONIKA%20ACN.avi?n=71146120