Fusha e Konsulences: 

I. Identifikimi i Konsulentit
Emri i Konsulentit TMC - TRAINING MANAGEMENT CONSULTING Personi kontaktit ARBEN MEMO
Shteti Shqiperi Statusi Ligjor Person Juridik
Qyteti TIRANE   Lokale
Adresa Rruga Irfan Tomini, Pallati 32, Shk.3, Ap.39  Perqindja Private 100
Viti themelimit 2008
Telefon +35542227674    
Adresa e-maili info@tmc-al.com    
Website www.tmc-al.com    
II. Informacion mbi konsulentin

TMC Training Management Consulting Shpk është Kompani Konsulence në Menaxhim që ofron shërbime Konsulence, Auditimi të Brendshëm dhe Trajnimi lidhur me Modelet ISO, EFQM, CAF, Menaxhim Procesi, Siguri Ushqimore, Auditime EHS, Sigurimi i Cilësisë së Laboratorëve etj…

Kompania është themeluar zyrtarisht në 2008 dhe përbëhet nga mbi 10 konsulentë, trajnerë dhe auditorë të kualifikuar dhe me eksperienë. TMC ka përfunduar me sukses mbi 100 projekte në këto vite për klientë nga sektori privat dhe publik.

Përveç shërbimeve të Konsulencës dhe Auditimit të Brendshëm, TMC shërben si Qëndër Trajnimesh Profesionale për Sektorin Publik dhe Privat, në disa fusha ekspertize.

Trajnime të ndryshme nga Programe Certifikimi Personal dhe Programe Kualifikimi, të njohura ndërkombëtarisht, ofrohen nga trajnerët tanë të certifikuar ndërkombëtarisht.

Programin e Trajnimeve për vitin 2019, mund ta lexoni  këtu.