Konsulencë Mjedisore

Anëtarët që ofrojnë shërbime në këtë fushë shpesh ofrojnë forma të këshillimit për përputhshmërinë, në të cilat konsulenti siguron që klienti të mbajë një masë të përshtatshme të përputhshmërisë me rregulloret e mjedisit.

Këta konsulentë përfaqësojnë ata që hyjnë në fushë nga ana e industrisë, dhe ata që hyjnë në fushë nga ana mjedisore.

Këshilltarët mjedisorë punojnë në një larmi fushash shumë të gjerë.
Pavarësisht nëse është duke siguruar shërbime ndërtimi siç janë Vlerësimet e rrezikut nga azbesti ose vlerësimet e rrezikut nga plumbi ose kryerjen e raporteve të kujdesit të duhur për klientët për t'i shmangur sanksionet e mundshme.

Konsulencat mund të përgjithësohen në një gamë të gjerë disiplinash ose të specializohen në fusha të caktuara të konsulencës mjedisore siç është administrimi i mbeturinave.