Agrobiznes

ACN ofron konsulencë në Menaxhim Agrobiznesi:

Burime Njerëzore dhe përmirësim të strukturave të kompanisë për të rritur efiçencën;

Përgatitje Plan Biznesi për: zgjerimin e aktivitetit ekzistues apo hapjen e një aktiviteti të ri.

Aplikimin për fonde mbështetëse të tilla si:

  • Kredi për agrobiznesin në Banka,
  • fondet nga IPARD, AZHBR, BERZH, AIDA, Risi Albania etj.;

Konsulencë dhe suport gjatë certifikimit sipas:

  • Global Gap,
  • HACCP,
  • Bujqësi organike (Bio);

Trajnime mbi fusha të ndryshme:

  • aplikimet për mbështetje financiare,
  • për standardet e ushqimit/bujqësisë,
  • për kontabilitetin financiare të agrobiznesit.