Konsulence Inxhinjerike dhe IT

 

Inxhinieria konsiderohet si degë e matemetikës dhe shkencave të aplikuara. Për këtë arsye shihet si profesion më vete që nuk përafrohet mirëfilli me çdo lloj kompanie biznesi. E gjitha kjo varet nga njohja…
Duke krijuar një model matematik të përshtatshëm për një problem, inxhinieria me gamën e gjerë të profileve brenda saj, mundëson analizimin e këtij problemi dhe testimin e zgjidhjeve potenciale. Zakonisht egzistojnë zgjidhje të shumëfishta, të arsyeshme, ndërsa inxhinierët janë në gjendje të vlerësojnë sipas meritave zgjidhjet e ndryshme të mundshme, dhe të përzgjedhin atë të duhurën, që përkon më mirë më nevojat dhe kërkesat e kompanisë.
Disa nga degët e inxhinierisë që mund të qasen si zëra të veçantë konsulence sipas nevojave pranë biznesit, janë:

 • Inxhinieria Programuese
 • Inxhinieria Tekstile
 • Inxhinieri Arkitekturë
 • Inxhinieria Biologjike
 • Inxhinieria e Ndërtimit
 • Inxhinieria Civile
 • Inxhinieria Elektrike
 • Shkenca Inxhinierike
 • Inxhinieria Financiare ( përfshin Inxhinierinë e Përpunimit dhe të Prodhimit)
 • Inxhinieria Mekanike

Teknologjia e informatikës (IT)
Një nga shërbimet më të njohura të konsulencës për biznesin është Teknologjia e Informatikës (IT), pjesë e Inxhinierisë së Aplikuar.

Konsulenca IT i siguron biznesit:

 • Kontratën  vjetore të mirëmbajtjes
 • Ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të brendshëm
 • Menaxhimin e marëdhënieve me klientët
 • Planifikimin e burimeve të ndërmarrjes
 • Dizajn programesh kompjuterike
 • Shërbime të menaxhimit të njësisë prodhuese
 • Ndërtim baze të dhënash
 • Dizajn i Internet Faqeve dhe promocioni në rrjet

Shërbimet e IT –së ofrojnë zgjidhje biznesi dhe formacione të jashtme që prodhojnë rezulate konkrete për biznesin global, duke garantuar një nivel sigurie që asnjë kompani tjetër nuk mund ta arrijë.
Shërbimet e teknologjisë informatike ofrojnë  një portofol të integruar, të udhëhequr nga konsulenca të IT-së dhe shërbime informatike të realizuara përmes modelit global të Rrjetit, të mirënjohur si pikëmatje e ekselencës në  zhvillimin e programeve kompjuterike.