Per te aplikuar per anetaresim prane ACN, shkarko ne linkun e meposhtem formatin e aplikimit, plotesojeni dhe dergojeni prane Sekretariatit tone te printuar dhe firmosur:

Formati i aplikimit per Anetaresim

Ju faleminderit.